Dagblad voor Noord-Limburg, 25 november 1961

Colarabesken van Dré Brenneker
nieuwe vorm van kunstfotografie

De van oorsprong Schotse filmkunstenaar Norman McLaren heeft enkele tekenfilms gemaakt die alleen maar uit kleuren en lijnen bestaan. We herinneren ons ook een verhaal van Marten Toonder over een soort toekomststaat waarin de mensen iedere dag verplicht naar de bioscoop moeten om daar een uurtje naar kleuren te gaan kijken, die over het immense filmdoek glijden. Dit alles heeft eigenlijk niet veel te maken met wat de Venlose fotograaf Dré Brenneker donderdagavond aan de leden van de Venlose Amateurfotografenvereniging liet zien. Maar toch moesten we er aan denken, enig verband was er toch.

STROMEN, KLEUREN, LICHT EN VORMEN

'COLARABESKEN' noemt Dré Brenneker de kleurendia's waar hij bijna een jaar aan gewerkt heeft - zij het met tussenpozen - en die met orthodoxe fotografie nauwelijks of niets meer hebben te maken. Om het enigszins te verduidelijken zou men het abstracte foto's kunnen noemen, maar dat zegt over de aard van deze dia's natuurlijk niets. In een combinatie met elektronische muziek liet Dré Brenneker een serie van ongeveer 50 colarabesken zien.

IMPULS

Tevoren had de heer Brenneker een korte inleiding gegeven op de moderne fotografie, Bij zijn dia's kan men er gewoon van uit gaan dat fotograferen schrijven is met lIcht. Maar op wat voor manier? Bij sommige colarabesken kon men een concreet voorwerp herkennen, een cognac- of wijnglas bijvoorbeeld, maar het stond niet alleen. Door welke manier dan ook was het gevat in een uitbundige kleurenstroom, zodat het glas als zodanig nog maar moeilijk te herkennen was. "Voor mij zijn het juist de minder geslaagden waar je de concrete voorwerpen nog op kunt herkennen," zei de heer Dré Brenneker zelf. Zijn idee was helemaal alleen met licht en vormen te spelen. Voor zover men de term kan bezigen: zuivere abstracte fotografie dus.

Het gaat dus om de eerste impuls die men bij deze dia's krijgt, maar ons lijkt het minstens zoveel de moeite waard om iedere colarabesk op zich langere tijd te bekijken. En over de naam colarabesk kan men natuurlijk twisten. Arabesk geeft ons de gevoelswaarde van iets sierlijks, luchtigs, en dat waren de dia's van Dré Brenneker lang niet altijd.

KLEURENSTROMEN

De fotograaf wordt hier kunstenaar, hij ziet de invloed die het licht heeft op welk groot of klein object ook, ziet zelfs hoe het vanuit een optische gezichtshoek vervormd kan worden. Dré Brenneker lijkt regenbogen te hebben doorgekapt en alle kleuren te hebben opgevangen. Het zijn niet meer een paar kleurvlakken, maar stromen kleuren, druppels, spetters kleuren, die bijna uit het vlak springen. Stromen kleuren, die in elkaar overgaan en nieuwe kleuren vormen. Het is een wereld van alleen kleur, maar zo fascinerend- dat men het eigenlijk moet zien om te weten waar het hier over gaat.

Het lijkt ons te bekrompen om een plaats voor dit soort fotografie te móeten veroveren in de kunstwereld. Het heeft niets te maken met schilderkunst, het is iets anders, iets nieuws. Het is een nieuwe vorm van kunst in het wordingsstadium.. Maar de Colarabesken van Dré Brenneker hebben een artistieke waarde, hoewel men over de pretentie ervan kan twisten, ook zonder de achtergrond van elektronische muziek.

BEWEGING

En om die vergelijking met Norman MacLaren er nog even bij te halen. Hij maakte filmpjes, zijn kleuren bewogen over het doek. Bij nader inzien vinden we toch, dat de colarabesken van Brenneker er niet ver vanaf staan. De manier waarop hij kleur en vorm heeft benaderd is zo levend dat de kleuren bijna van 't projectiedoek springen. De overvloeiing van de kleuren in elkaar is zo prachtig dat er voor je ogen ook net een beweging ontstaat. Het werkt in je hoofd nog door. Tijdenlang, net als wanneer je een mooi schilderij hebt gezien. Maar dan anders. We moeten voor onszelf nog even afwachten wat de uitwerking van dergelijke nieuwe kunstfotografie is, maar intussen heeft Venlo een beroepsfotograaf, die van het fotograferen ook zijn hobby heeft gemaakt. Alleen is het geen hobby meer. Het is kunst. Wij hebben zo het idee, dat de Venlose Amateur Fotografen Vereniging zich gelukkig mag prijzen met zo'n avond.

zaterdag 25 november 1961
Dagblad voor Noord-Limburg