Tweemaal Brenneker
(naar aanleiding van expositie van Josien Brenneker en Dré Brenneker in galerie Grosfeld in Blerick-Venlo)

...................... In dezelfde galerie trekt Dré Brenneker sterk de aandacht met zijn fotografische sequensen en metamorfosen. Hij vond onderwerpen voor foto's in het landschap en in de menselijke omgeving. Met die foto's is hij gaan werken.

En het resultaat, op grote panelen, is buitengewoon boeiend, zowel door de herhalingseffecten als door de spiegelingen en gedaanteveranderingen van de oorspronkelijke vormen. Je kijkt soms je ogen uit. Wat Brenneker veroorzaakt zijn contrasten, maar ook verzoeningen van tegenstellingen.

En een merkwaardig aspect van dit werk is, dat onderwerpen, die op zichzelf aantonen op wat voor bedenkelijke manier ook de mens ingrijpt inde natuur of op welke huiveringwekkende wijze hij soms vorm geeft aan zijn omgeving, door de ingreep van Brenneker een heel andere, en vaak esthetische waarde krijgen

Een typisch voorbeeld hiervan is de serie van vier panelen die gebaseerd is op een fotografisch fragment van een flatgebouw (de Blerickse 'Knoepert'). Dit fragment is vele malen herhaald, in verschillende tonen die van wit naar zwart lopen. Het resultaat van zijn zorgvuldige compositorische arbeid is vrijwel abstract, constructivistisch ben je zelfs geneigd te zeggen. Je ziet ritmische structuren in netjes geordende schakeringen.

Sterk ritmisch zijn ook de sequensen van (voor het contrast met roodfilter genomen) foto's van windveren, condensstrepen van straaljagers en lange pluimen uit rokende schoorstenen. En een indringend grafisch effect van lijnen wordt veroorzaakt op het paneel waarop 588 miniatuurfoto's van voorgevels van vakwerkhuizen in onderlinge samenhang zijn gebracht.

Zo heeft hij een in feite onuitputtelijke bron voor de meest uiteenlopende composities gevonden. Herhalingen van bomenrijen, vloeiende lijnen van heuvels, verdubbelingen en omkeringen van de realiteit (wat bij de serie boomwortels een gelijksoortig ornamenteel effect oplevert als bijvoorbeeld te zien is in Tajiri's serie, 'In my secret garden'), spiegelingen in glas en water.

Op een paneel dringen foto's van een landschap en foto's van auto's langzaam in elkaar door en op weer een ander paneel staan groepjes schapen elkaar te repeteren. Zeer fraai zijn tenslotte de panelen met kleurenfoto's van verzamelingen deuren en vensters van allerlei aard, terwijl een serie op zichzelf saaie, want identieke deuren door de wijze waarop Brenneker ze combineert, toch een kunstig resultaat oplevert.

 

Walter de Bruyn

in 'Over Kunst gesproken'
Dagblad voor Noord-Limburg
dinsdag 8 november 1977